вторник, 31 януари 2012 г.

TM View е подобрена - TM View is improved


Базата данни TM View вече е с нова визия и нови възможности. Базата вече предоставя възможност за търсене на марки по повече критерии. Резултатите от търсенето могат да бъдат трансформирани директно в pdf., excel или html файл.
След регистрация с парола всеки потребител може да се абонира за получаването на сигнали при промяна на статуса на всяка марка. Друго улеснение е създадената връзка с Euroclass.
Освен това към TM View се присъединиха три нови държави- Румъния, Литва и Швеция.
В момента TM View предлага достъп до над 6,6 милиона марка в Европа.

English version

The TM View database has a new vision and new opportunities. The base provides an opportunity to search with help of more criteria than before. The search results can be translated directly into pdf., Excel or html files.
After registering with a password each user can subscribe to receive signals for changing of the status of each mark. Another convenience is a connection with Euroclass.
In addition
three new countries joined the TM View - Romania, Lithuania and Sweden.
Currently TM View offers access to over 6.6 million marks in Europe.