сряда, 4 януари 2012 г.

ZATECKY GUS не може да бъде марка за бира в Русия - ZATECKY GUS can not be a mark for beer in Russia


Руското патентно ведомство наскоро отказа да регистрира марка ZATECKY GUS, заявена от най-голямата пивоварна в страната Baltika Breweries. Отказът е основан на абсолютни основания, тъй като ZATECKY е прилагателно произхождащо от думата ZATEC, град в Чехия известен със собствена бира под същото име. Поради това заявената марка може да въведе потребителите в заблуждение.
Засега не е известно дали пивоварната ще обжалва решението на ведомството. Baltika Breweries е част от Carlsberg Group и притежава 40% от пазара на бира в Русия.
информация Marques Class 46.

English version

The Russian Patent Office has recently refused to register a trade mark ZATECKY GUS, which was claimed by the largest brewery in the country Baltika Breweries. The refusal was based on absolute grounds as ZATECKY is an adjective derived from the word ZATEC, Czech town famous for its own beer under the same name. Therefore, the applied mark can mislead consumers.
It is not known whether the brewery will appeal the decision of the office. Baltika Breweries is part of the Carlsberg Group and owns 40% of the beer market in Russia.
Information Marques Class 46.