понеделник, 27 февруари 2012 г.

Словакия също не подписа ACTA - Slovakia did not sign ACTA too


Словакия е поредната държава отказала да подпише споразумението ACTA.
На конференция организирана от министерство на икономиката на страната, министърът на икономиката заяви че споразумението съдържа прекалено неясни предписания, които биха могли да ограничат свободата на словото в интернет.
Конференцията беше последвана от изказвания на министъра на културата, министъра на правосъдието, представители от Патентното ведомство на страната, които от своя страна заявиха, че предвиденото в ACTA вече се съдържа в законодателството на Словакия, с което изразиха подкрепата си за споразумението.
След един месец в страната предстоят избори, така че друго развитие по въпроса надали ще има скоро.
информация IP Kat.

English version

Slovakia is another country that refused to sign the agreement ACTA.
At a conference organized by the Ministry of economy, the Minister said that the agreement contains too vague provisions that could limit the freedom of speech on the Internet.
The conference was followed by speeches of Minister of Culture, Ministry of Justice, representatives of the Patent Office in the country, which in turn said that ACTA texts have already contained in the legislation of Slovakia and expressed their support for the agreement.
As Slovakia will hold an election in one month it is unlikely to happen something different on this matter.
information IP Kat.