петък, 3 февруари 2012 г.

Босна и Херцеговина подписа Виенското споразумение - Bosnia and Herzegovina signed the Vienna Agreement


Босна и Херцеговина подписа Споразумението от Виена относно международната класификация на образните елементи на търговските марки.
Споразумението ще влезе в сила за страна от 19.04.2012.

English version

Bosnia and Herzegovina signed the Vienna Agreement concerning the International Classification of figurative elements of trademarks.
The Agreement will enter into force on 19.4.2012 country.