четвъртък, 2 февруари 2012 г.

Проектиране на бъдещето - Designing the future


Патентното ведомство на Великобритания публикува интересна статия относно ролята на иновациите за развитието на компаниите по света.
Статията засяга тясната взаимообвързаност между R&D и Маркетинга в една компания, основните стъпки за създаването на иновации, както и ролята на мениджмънта на знанието.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting article on the role of innovation in the development of companies in the world.
The article concerns the close interdependence between R & D and marketing in a company, the basic steps for creating innovation and the role of the knowledge management.
The full text of this article can be found here.