петък, 24 февруари 2012 г.

Словения и САЩ се присъединиха към EuroClass - Slovenia and the US join EuroClassПатентното ведомство на САЩ и Патентното ведомство на Словения се присъединиха официално към проекта EuroClass разработван от OHIM през последните години.
По този начин броят на участващите ведомства става 25.
OHIM възприема проекта EuroClass, като изключително стратегически относно класификацията на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки.

Информация OHIM.

English version

The U.S. Patent Office and The Patent Office of Slovenia officially joined the project EuroClass which has been developed by OHIM in recent years.
Thus the number of participating institutions is 25.
OHIM determines the EuroClass project as a highly strategic for the classification of goods and services for the purposes of registration of trademarks.
Information OHIM.