сряда, 8 февруари 2012 г.

Осъдиха Google във Франция относно Google Maps - Google was condemned in France concerning Google Maps


Френски съд осъди Google за нелоялна конкуренция относно предоставяната услуга Google Maps. Съдебното дело е повдигната по искане на френската компания Bottin Cartographes, която предлага аналогична услуга срещу заплащане.
Според тази компания Google злоупотребява с пазарното си поведение, като предлага достъп до Google Maps безплатно и по този начин води конкурентна война срещу останалите пазарни участници, които чисто финансово не могат да предоставят такъв достъп безплатно.
Съдът приема че в случая Google е осъществил нелоялна конкуренция и санкционира компанията с 660 000 долара. Предстой обжалване на решението.

English version

A French Court convicted Google for unfair competition about the service Google Maps.
The case
was brought at the request of the French company Bottin Cartographes which provides similar services for a fee.

According to this company Google abused with its market behavior by offering access to Google Maps for free and thus leading competitive war against other market participants who are financially unable to provide such access free of charge.
The Court held that in this case Google has made unfair competition and penalize the company with 660,000 dollars. Forthcoming appeals.