вторник, 28 февруари 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Брюксел замрази АСТА. Споразумението отива на съд. За повече информация тук.

2. Полша: сагата за търговските марки, съдържащи цифри, продължава. За повече информация тук.

3. Фалшив прах за пране задържаха митничари от Варна. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Brussels froze ACTA. Agreement goes to court. For more information here.

2. Poland: the saga of trademarks containing numbers continues. For more information here.Връзка
3. Counterfeit washing powder seized by customs in Varna. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.