сряда, 29 февруари 2012 г.

Nokia победи IPCom в съдебно дело за патент - Nokia wins against IPCom in a lawsuit for patent

Съдебното дело започнато от IPCom срещу Nokia с обвинение за нарушаване на патенти от страна на телекомуникационният гигант приключи с решение на съда в Англия.
Според съда патентът на IPCom на чиято основа е започнато делото е невалиден и още по-важното, че той не касае основните телекомуникационни стандарти.
Съдът прекратява делото и присъжда на IPCom да плати над 10 милиона евро съдебни разходи на Nokia.
Това е добра новина за Nokia, която изпитва редица затруднения с пазарното си присъствие през последните години.
От друга страна решението е показателно за това, че подобни дела трябва да бъдат планирани изключително прецизно и да се прави реална предварителна оценка за шансовете за успех. В противен случай има опасност от плащане на огромни съдебни разходи.
информация IP Kat.

English version

The lawsuit
brought by IPCom against Nokia for infringement of patents by the telecommunications giant ended with a court decision in England.
According to court IPCom patent on which the case is initiated is invalid and more importantly it does not affect the basic telecommunication standards.
The court dismisses the case and awarded IPCom to pay over € 10 million legal costs to Nokia.
This is a good news for Nokia which has been experiencing many difficulties with its market presence in recent years.
On the other hand, the decision demonstrates that such trials should be planned very accurately, including to make a realistic estimate of the chances of success. Otherwise there is danger of paying huge legal costs.
Information IP Kat.