петък, 17 февруари 2012 г.

Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството става част от OHIM- European Observatory on Counterfeiting and Piracy will be part of OHIM


Европейският парламент одобри днес предложението за прехвърляне на Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството към OHIM и да си смени нейното име на Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост.
Прехвърлянето, който беше гласуван с голямо мнозинство от членовете на Европейския парламент, трябва да бъде официално прието от Съвета на Европейския съюз преди процедурата да бъде финализирана.
Обсерваторията се очаква да се осигури, наред с други неща, събиране, анализ и разпространение на обективни и надеждни данни по отношение на стойността на правата на интелектуална собственост и нарушенията свързани с тези права. Както е заявено от комисаря по вътрешния пазар Мишел Барние по време на посещението в OHIM миналата седмица, приоритетът трябва да бъде "разбирането, обяснието и да действията" за защита на творчеството и иновациите.

English version

The European Parliament today approved the proposal to transfer the European Observatory on Counterfeiting and Piracy to OHIM and to change its name to the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.
The transfer, which was voted for by a large majority of MEPs, has to be formally adopted by the Council of the European Union under the ordinary legislative procedure before being finalised.
After the Council vote, which is expected to be passed at a meeting still to be confirmed by the Danish Presidency, the Regulation will be signed by the Presidents of the Parliament and the Council and will come into force twenty days after it is published in the Official Journal.
The Observatory is expected to ensure, among other things, the collection analysis and dissemination of relevant, objective and reliable data regarding the value of IP rights and the infringements of those rights. As stated by Internal Market Commissioner Michel Barnier during a visit to OHIM last week, the priority should be to "understand, explain and act" to protect creativity and innovation.