вторник, 14 февруари 2012 г.

Регистрация на подвижен дизайн - Registration of moving design


Някои държави по света, като Норвегия и Южна Корея, както и OHIM позволяват регистрацията на така нареченият подвижен дизайн.
При неговото регистриране е необходимо да се спазят няколко изисквания.
Трябва да се предоставят последователни изображения на подвижния дизайн, придружени задължително от описание. Повече информация може да откриете тук и тук.

English version

Some countries in the world such as Norway and South Korea as well as OHIM allow the registration of so-called moving design.
This registration requires complying with several requirements.
It must be provided consecutive images of moving design necessarily accompanied by a description.
More information can be found here and here.