понеделник, 13 февруари 2012 г.

Търговска марка състояща се от един цвят - Trademark consisting of one color


Може ли един цвят, да получи регистрация, като търговска марка? Това е въпроса.
Регистрацията на марки състоящи се от един цвят по принцип е или невъзможна или изключително трудна.
Класически пример за това е пурпурният цвят на Cadbury, който беше регистриран във Великобритания.
В статията, която може да намерите тук, Jeremy Phillips прави изключително добро обобщение на казуса.

English version

Can one colour to obtain registration as a trademark? This is the question.
The registration of marks consisting of one color in general is either impossible or extremely difficult.
A classic example is the purple color of Cadbury, which was registered in the UK.
The article, which can be found here, Jeremy Phillips makes very good summary of the case.