понеделник, 12 март 2012 г.

Как се роди ACTA и какво предстои - How ACTA was born and what next


Новина от Европейския парламент:


Търговското споразумение срещу фалшифицирането (АСТА) породи разнопосочни оценки и много въпроси. Как се появи то? По какъв начин ще бъде взето решение за неговото влизане в сила или отхвърляне? Вижте нашата инфографика, която обяснява законодателната процедура и съдържа хронологията на изготвянето на АСТА.
Споразумението предизвиква спорове, тъй като мнозина се тревожат, че то нарушава гражданските свободи. АСТА обаче не може да влезе в сила без одобрението на Европейския парламент.
Европейската комисия обяви на 22 февруари 2012 г., че ще поиска от Съда на Европейския съюз да се произнесе по споразумението. Британският евродепутат David Martin (С&Д), който отговаря за изготвянето на предложение за позиция на Парламента относно АСТА, обаче смята, че ЕП трябва да подготви свои въпроси, по които да сезира Съда. Той също така предлага в очакване на решението на Съда Парламентът да подготви предварителен доклад, който да съдържа въпроси към Комисията и страните-членки по отношение на начина, по който споразумението ще бъде приложено.

English version

News from the EU Parliament:

The EP has produced an easy-to-follow infograph on the legislative procedure for ACTA to help people who are confused about how a decision will be made on this controversial anti-counterfeiting agreement. It also includes a handy timeline with important dates. The agreement has proved controversial because people are concerned about how it will affect civil rights. However, it will not be able to enter into force in the EU without the EP's approval.

The European Commission announced on 22 February 2012 that it will refer ACTA to the European Court of Justice for a ruling on the agreement. However, British Social-Democrat David Martin, who is responsible for steering the agreement through Parliament, says Parliament should prepare its own questions for referral to the court. He also recommends preparing an interim report setting out questions to the Commission and member states on how ACTA will be enforced.