четвъртък, 29 март 2012 г.

Гърция ще има нов закон за търговските марки - Greece will have a new Trademark Law


Marques Class 46 съобщава новината, че проекта на новия закон за марките в Гърция е внесен в Парламента.
Според промените ще се създаде възможност за електронно заявяване на марки, ще се модернизират online сайта на гръцкото ведомство за марки. Новата система за регистрация ва марки в страната ще се доближи до тази на OHIM.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported the news that the draft of the new law on trademarks in Greece is submitted to the Parliament.
The changes will allow electronic filing of trade marks and the online vision of the Greece Trademark Office will be modernized. The new trademark registration system in the country will be closer to that of OHIM.
More information can be found here.