вторник, 13 март 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Патентните войни за смартфоните: лоша репутация за патентите?
За повече информация тук.

2. Повече за ползите и разходите, свързани с мониторинг на търговската марка за франчайзодатели. За повече информация тук.

3. Половината българи са срещу АСТА, само 4% - "за". За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.


English version

1. The Patent wars for smartphone: a bad reputation for patents?
For more information here.

2. More about the benefits and costs associated with the trademark monitoring for franchisors. For more information here.

3. Half of Bulgarians against ACTA, only 4% - "for". For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.