сряда, 28 март 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Върховният съд на САЩ стеснява обхвата на обекти, годни за патентоване. За повече информация тук.

2. Ново патентно дело ще изправи Samsung и RIM пред съда. За повече информация тук.

3. Как провеждащите патентни търсения могат да използват Pinterest?
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The US Supreme court narrow the scope of patentable objects. For more information here.

2. A new patent case between Samsung and RIM is raised. For more information here.

3. How those who make patent search can use Pinterest? For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.