петък, 23 март 2012 г.

Анализ на ключовото дело L'Oreal v. eBay - Analysis of the key case L'Oreal v. eBay


Италианският юрист Enrico Bonadio обобщи в следната статия едно от най-важните решения на Европейския съд през последните години. То касае делото L'Oreal v. eBay, което е ключово за Европа относно разбирането за нарушаване на авторски права в интернет пространство.
Материалът може да откриете тук.
информация Marques Class 46.

English version

Italian legal scholar Enrico Bonadio summarized in the following article one of the most important decisions of the European Court in recent years. It concerns the case of L'Oreal v. eBay, which is key for Europe on understanding of copyright infringement in the Internet space.
The material can be found here.
information Marques Class 46.