понеделник, 26 март 2012 г.

Nokia патентова татуировка - Nokia wants to patent a tattoo


Nokia иска да патентона технология за създаване на татуировка, която става видима когато получаваш обаждане или sms. Това става възможно чрез магнитни вълни, които задействат татуировката. Друга възможност описана в патента засяга опцията татуировката да бъде видима по различен начин в зависимост от това кой ти се обажда.

English version

Nokia wants to patented technology which creates a tattoo that is visible when you get a call or sms. This is possible through magnetic waves that trigger tattoo. Another possibility described in the patent concerns the option tattoo to be visible in different ways depending on who are calling you.