петък, 2 март 2012 г.

Nvidia and Rambus постигнаха споразумение - Nvidia and Rambus have reached an agreement


Nvidia и Rambus прекратиха делото помежду си, което водеха от 4 години. То касаеше претенции на Rambus за нарушаване на права върху техен патент от страна на Nvidia при производството на чипове.
Двете компании подписаха лицензионно споразумение.

English version

Nvidia and Rambus ended the case among themselves, which has been leading by four years. It concerned the claims of Rambus for infringement on their patent by Nvidia in the production of chips.
The two companies signed a licensing agreement.