четвъртък, 8 март 2012 г.

OHIM обновява своя сайт - OHIM update its site


OHIM оповести новината за скорошното обновяване на своя сайт. Целта е той да стане по интерактивен, да предоставя повече възможности и да подпомогне още повече работата на специалистите по интелектуална собственост.
Поради тази причина OHIM прави проучване сред своите потребители за това как да промени по най-добър за тях начин web сайтът си.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM announced the ews of the recent renewal of its site. The aim is to make it more interactive, to provide more options and help the work of intellectual property specialists.
Therefore OHIM makes a study among its users about how to change in the best way its web site.
More information can be found here.