сряда, 14 март 2012 г.

OHIM изменя ръководството си - OHIM will amend its manual


OHIM стартира обсъждане за изменение на ръководството си относно регистрация на колективни марки на Общността, както и относно географските означения.
Промените ще касаят относителните основания за отказ на регистрация.

English version

OHIM started discussing regarding the amendment of its manual concerning the registration of Community collective trademarks and geographical indications.
The changes will refer to relative grounds for refusal of registration.