четвъртък, 8 март 2012 г.

Statistics from OHIM- January 2012 - Статистика от OHIM- Януари 2012


OHIM публикува статистика за заявените е регистрирани марки на Общността през месец януари 2012 сравнено със същия период на миналата година. Данните са както следва:


2012 2011
Community trade mark applications received 7 773 7 449
Community trade mark applications published 10 265 8 899
Community trade marks registered (certificates issued) 7 374 7 496
Registered Community designs received 6 974 6 556
Registered Community designs published 7 607 7 711

English version

OHIM publishes statistics concerning applications and registrations of Community trade marks in the month of January 2012 compared with same period last year. The data are as follows: