четвъртък, 12 април 2012 г.

Срокът на закрила на промишлени дизайни в Черна гора е до 25 години - The duration of protection of industrial designs in Montenegro up to 25 years


Черна гора подписа декларация по чл. 17 (3) (с) към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. Според декларацията максималният срок за закрила на промишлените дизайни в страната е 25 години.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Montenegro signed a declaration under Art. 17 (3) (c) of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs. According to the declaration the maximum duration of protection of designs in the country is 25 years.
More information can be found here.