петък, 27 април 2012 г.

Представляват ли мейлите публично разкриване на информация в случая с патентите? - Are e-mails public disclosure of information in the case of patents?

IP Kat насочва вниманието ни към един изключително интересен казус относно публичното разкриване на патентна информация. Както е известно подобно разпространение на информация за патенти влияе върху възможността за тяхната регистрация, тъй като е свързано с критерия новост.
В случая Датската конфедерация на индустрията предлага идеята за правен тест. Philips подава заявки за патенти за черно бели дисплеи. След това поставено лице става опонент на тези заявки. Разкриването на информацията за патентните претенции се осъществява чрез мейли, както и чрез публикуване в интернет пространството за кратки периоди от време.
Според решението на Technical Board of Appeal (TBA) на Европейското патентно ведомство разкриването на информацията по посочените начини не е публично.
За да има публично разкриване на информация е необходимо да се направи оценка на средата в която е направено разкриването и достъпа до информацията.
Теста за оценката е следния: Имаме публично разкриване ако преди датата на подаване на заявката за патент или преди приоритетната дата, е налична документация касаеща патента в интернет пространството, която може да се намери свободно чрез търсене по ключова дума, и която информация е достъпна за достатъчно продължителен период от време.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat draws our attention to an extremely interesting case study regarding public disclosure of patent information. As it is known such dissemination of information on patents affect the possibility of registration as it is related to patent novelty. 
 In the case the Danish Confederation of Industry proposes the idea of ​​a legal test. Philips filed patent applications for black and white displays. Then another party became an opponent. The disclosure of patent claims was happen through emails and by posting on the Internet for short periods of time.
 According to the decision of Technical Board of Appeal (TBA) of the European Patent Office this was not consider as public disclosure.
In order to have public disclosure it  is necessary to assess the environment in which disclosure was made and the access to this information.
 TBA test was (see p.72 of decision)
''If, before the filing or priority date of the patent or patent application, a document stored on the World Wide Web and and accessible via a specific URL (1) could be found with the help of a public web search engine by using one or more keywords all related to the essence of the content of that document and (2) remained accessible at that URL for a period of time long enough for a member of the public, i.e. someone under no obligation to keep the document secret, to have direct and unambiguous access to the document, then the document was made available to the public in the sense of Article 54 (2) EPC 1973.''
More information can be found here.