вторник, 3 април 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Apple ще лицензира безплатно нов стандарт за SIM карти. За повече информация тук.

2. Мicrosoft блокира достъпа до линкове на сайта The Pirate Bay. За повече информация тук.

3. Nike съди Reebok за продажба на спортни тениски с името на Tim Tebow от New York Jets. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Apple will license for free the new standard for SIM cards. For more information here.

2. Microsoft blocked access to links on the site The Pirate Bay. For more information here.

3. Nike sue Reebok for unauthorized selling до T-shirts усшг the name of Tim Tebow from the New York Jets. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.