сряда, 4 април 2012 г.

Регистрация на марки в Италия и ЕС - Registration of Marks in Italy and the EU


Marques Class 46 публикува сравнение на опозиционните системи касаещи търговски марки на OHIM и италианското патентно ведомство. Както знаете миналата година Италия въведе опозиционна система за регистрация на марки. Сравнението онагледява основните прилики и разлики в двете системи и е много полезно за тези които се интересуват от регистрация на марки в Италия.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 published a very interesting comparison between OHIM's and Italian's opposition system concerning registration of trademarks. As you know last year, Italy introduced an opposition system for trademarks registration. The comparison illustrates the main differences and similarities in both systems and it is very useful for those who are interested in registration of trade marks in Italy.
More information can be found here.