четвъртък, 12 април 2012 г.

Statistics from OHIM- February 2012 - Статистика от OHIM- Февруари 2012


OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месец февруари 2012. Данните са както следва:


2012 2011
Community trade mark applications received 9 190 8 433
Community trade mark applications published 7 894 7 640
Community trade marks registered (certificates issued) 7 624 7 133Registered Community designs received 7 053 6 602
Registered Community designs published 6 280 6 279

English version

OHIM published statistical data concerning applications and registrations of Community trademarks and industrial designs. The information is as follow: