четвъртък, 5 април 2012 г.

Нови услуги от WIPO - New services from WIPO


WIPO оповести в своя сайт нови услиги които ще започне да предлага от месец май 2012г. Те са:

1. The Madrid Electronic Alert (MEA) - е услуга за следене на статуса на международни търговски марки. Нужно е създаване на акаунт в WIPO, след което информацията ще бъде предоставяна по мейл.

2. The Madrid Real-time Status (MRS) - е услуга която предоставя достъп до документи получени от WIPO в процедурата по регистрация на марки.
Необходимо е създаването на акаунт за целта.

3. The Madrid Portfolio Manager (MPM) - е услуга касаеща притежатели на марки и представители по марки, които могат да следят online състоянието на техните портфолиа от марки. Чрез тази услуга те ще могат да изпращат нови документи касаещи техните марки.

информация WIPO Hightlights.

English version

WIPO announced its online services which will be offering in May 2012. They are:

A. The Madrid Electronic Alert (MEA) - a service for tracking the status of international trademarks. You need to create an account in WIPO, after which information will be provided by email.

2. The Madrid Real-time Status (MRS) - a service that provides access to documents received by WIPO in the procedure for registration of trademarks.
It is required an account for this purpose.

3. The Madrid Portfolio Manager (MPM) - is a Web service designed for holders and representatives of International Trademark Registrations wishing to access their international trademark portfolios with a view to submitting new requests for recordal in the WIPO International Trademark Register.

information WIPO Hightlights.