вторник, 22 май 2012 г.

Ускорено регистриране на марки в Косово - Accelerated registration of trademarks in Kosovo

Marques Class 46 съобщава за въвеждането на нова ускорена процедура за регистрация на марки в Косово. Тази процедура може да бъде поискана в случай, че марката е обект на нарушение за което е започнато съдебно дело или в случай на вече задействана процедура на митнически контрол, когато е нужно наличието на регистрация на марката.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported on the introduction of an accelerated procedure for registration of trademarks in Kosovo. This procedure could be requested if the mark has been infringed for which a lawsuit has been initiated or, if the procedure of customs control has been initiated and it is required  the presence of registration of the mark.
More information can be found here.