петък, 11 май 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Изясняване на ситуацията: патентните тролове срещу прогреса. За повече информация тук. 

2. Асен Блатечки е лице на кампания на bTV за защита на авторските права в интернет
За повече информация тук.  

3. Съдът на ЕС: функциите на компютърната програма, програмният език и форматът на файловете с данни, употребявани при работа с компютърната програма, за да се използват някои от функциите й, не съставляват обективирана форма на програмата и съответно не се ползват от закрилата на авторското право
За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.


English Version

 1. Some clarification of the situation: patent trolls against progress. For more information here.

 2. Asen Blatechki  is a face of the BTV campaign for copyright protection on the Internet. For more information here.

 3. The EU Court of Justice: the use of the functions of the computer program, programming language and format of data files used to work with the computer program, do not constitute an expression of the program and therefore is not protected by copyright. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.