сряда, 16 май 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Швейцарското правителство отлага подписването на АСТА. За повече информация тук. 

2.  Наградата „Европейски изобретател на годината“ в Euronews. За повече информация тук.  

3.  Задължителното лицензиране: Pot v. Kettle. За повече информация тук.

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Swiss government postponed the signing of ACTA. For more information here.

 2. 'European Inventor of the Year "in Euronews. For more information here.

 3. Compulsory licensing: Pot v. Kettle. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.