понеделник, 7 май 2012 г.

Нови изисквания за регистрация на марки в Йордания - New requirements for registration of trademarks in Jordan

Ведомството за търговски марки в Йордания обяви, че посочването на заглавието на класа в заявки за марки вече няма да е прието. Стоките и услугите за които е заявена марката трябва да бъдат посочени изчерпателно.
Тези промени влизат в сила веднага, като няма да засегнат вече подадените заявки за марки.
Повече информация може да откриете тук.

English version


The Trademark Office in Jordan announced that the designation of the heading of class of goods and services  in trade mark applications will no longer be accepted. Goods and services for which the mark is sought must  be listed exhaustively.
These changes take effect immediately but will not affect
trademark applications had already submitted.
More information can be found here.