четвъртък, 17 май 2012 г.

Филипините подписаха Протокола към спогодбата за международна регистрация на марки - Philippines signed the Protocol to the Madrid agreement concerning the international registration of marks

WIPO оповести новината за присъединяването на Филипините към Протокола към Спогодбата за международна регистрация на търговски марки.
Протоколът влиза в сила за страната от 25 юли 2012.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO announced the news of the accession of the Philippines to the Protocol to the Madrid Agreement concerning the international registration of trademarks.
The protocol enters into force for the country from July 25, 2012.
More information can be found here.