вторник, 22 май 2012 г.

Тунис подписа Хагската спогодба - Tunisia signed the Hague Agreement

WIPO съобщава новината за присъединяването на Тунис към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни (Акта от 1999). 
Спогодбата ще влезе в сила за страната считано от 13.06.2012.

English version

WIPO reported news of the accession of Tunisia to the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs ( The 1999 Act).
The agreement will enter into force for the country of 06/13/2012.