вторник, 1 май 2012 г.

Проучване относно процедурите за международна регистрация на дизайни - User Survey on Industrial Design Registration Procedures

WIPO провежда проучване сред потребителите относно мнението им за процедурите по международна регистрация на дизайни. Проучването се провежда до 11 май 2012.
Всеки който иска да вземе участие в него може да намери повече информация тук

English version

WIPO is conducting a survey among users about their views on the procedures for international registration of designs. The survey was carried out until May 11, 2012. 

Anyone who wants to take part in it can find more information here.