четвъртък, 7 юни 2012 г.

Промени в наказателния кодекс на Албания - Changes in the Criminal Code of Albania

Marques Class 46 съобщава за значителни промени в Наказателният кодекс на Албания, които са влезли в сила от 11.04.2012.
Според промените всяко производство, използване, разпространение, търговия, внос и износ на обект на интелектуална собственост, което е неразрешено от носителите на права представлява криминално действие.
В такива случаи законодателството предвижда глоба и/или затвор до една година. Ако престъплението е извършено в сътрудничество с повече лица санкцията е затвор до две години.

English version

Marques Class 46 reporting for significant changes in the Criminal Code of Albania, which entered into force on 11.04.2012.
According to the changes any production, use, distribution, trade, import and export of intellectual property that is unauthorized by the holders constitute a criminal act. 

In such cases the law provides fines and / or imprisonment up to one year. If the offense is committed in cooperation with more people the penalty is up to two years prison.