понеделник, 4 юни 2012 г.

Google спечели съдебно дело във Франция - Google won a lawsuit in France

Google спечели съдебно дело касаещо нарушаване на авторски и сродни права във Франция.
Делото е започнато от френската компания TF1, която обвинява Google за неразрешено използване на записи на спортни събития и филми в You Tube, чиито права се държат от нея. TF1 иска от съда обезщетение в размер на 141 милиона евро.
Според решението на съда Google не може да отговаря за съдържание качено в You Tube от потребители. Потребителите са били уведомявани да не качват съдържание на сайта за което не са получили предварително съгласие от носителите на права.
Google може да носи отговорност само в случай, че след сигнал от страна на правоносителите за наличното нарушение на права не премахне съдържанието от сайта.
Съдът присъжда съдебните разходи възлизащи на над 100 000 евро да бъдат платени от TF1.

English version

Google won a lawsuit concerning breach of copyright and related rights in France. 
The case was initiated by the French company TF1, which accused Google for unauthorized using of records of sporting events and movies, which were upload on You Tube. TF1 asked the court for compensation amounting to 141 million euros. 
According to the court decision  Google can not be responsible for the content uploaded on You Tube by individual users. Consumers were advised before the process of uploading  not to upload content on the site for which they hadn't received prior consent from holders. 
Google may be liable only in the case when copyrights holders signalize for valuation and Google doesn't remove the infringing content from the site.
The court awarded legal costs amounting to over € 100,000 to be paid by TF1.
information Cnet.