петък, 29 юни 2012 г.

Индивидуални такси за регистрация на международни марки за Филипините - Individual fees for international trademarks concerning the Philippines

WIPO публикува индивидуалните такси които ще бъдат плащани при посочване на Филипините в заявка за международна марка. Таксите са както следва:

Application or Subsequent Designation
– for each class of goods or services - 107 Swiss francs.
Renewal
– for each class of goods or services - 163 Swiss francs.

English version

WIPO publishes individual fees in case of designation of  the Philippines into international trademark applications. The fees are as follows: