сряда, 27 юни 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. 50 музиканти правят портал за българска музика и асоциация. За повече информация тук. 

2. EuroDIG: Могат ли правителствата да оставят гражданското общество да спаси управлението на интернет? За повече информация тук. 

3.   Индия: място, където моралните права имат значение. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. 50 musicians make web site and association for Bulgarian music. For more information here.

2. EuroDIG: Can governments allow civil society to save Internet governance? For more information here.

3. India: a place where moral rights are important. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.