вторник, 12 юни 2012 г.

Нов европейски знак за био вина - New European logo for organic wines

Европейската комисия представи нов знак, който ще може да бъде поставян върху всички вина направени по биологичен начин. Знакът ще може да бъде използван след 1 август 2012.
За целта обаче продуктите трябва да отговарят на редица строги изисквания.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Commission unveiled a new sign will be placed on all wines made ​​organically. The sign can be used after August 1, 2012.
The products must meet different stringent requirements for such using of that logo.
More information can be found here.
 
information Marques Class 46.