сряда, 13 юни 2012 г.

Статистика за месец Април от OHIM - Statistics for April by the OHIM

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани търговски марки и дизайни на Общността за месец април 2012. Данните са както следва:

2012 2011
Community trade mark applications received 8 210 8 548
Community trade mark applications published 7 422 7 610
Community trade marks registered (certificates issued) 7 489 6 145
     
Registered Community designs received 7 102 6 752
Registered Community designs published 6 485 5 711

English version

OHIM published statistics concerning applications and registrations of Community trademarks and  designs for April 2012. The data are as follows: