понеделник, 30 юли 2012 г.

Барселона - търговска марка - Barcelona - trademark

IP Kat публикува интересна статия касаеща решението на общината в град Барселона да регистрира колективна марка BARCELONA. Използването на марката ще се осъществява според изрични правила. Градският съвет на града ще има правото да дава разрешения за използването на марката от страна на отделни компании при спазване на тези правила.
Част от тях са свързани с това, че използването на марката може да става само ако тя се ползва като подмарка или съпътстваща марка за стоки и услуги свързани с града.
Марката не може да се използва по начин, който да заблуждава потребителите  или за стоки с ниско качество.
Барселона е първият град в Испания, който регистрира колективна марка и контролира напълно нейното използване.
Този интересен подход на общинския съвет е добро решение имайки предвид репутацията свързана с града. Тази репутация безспорно е генерирана и от футболния клуб, който е един от най-известните спортни клубове в света.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat published an interesting article concerning the decision of the municipality in Barcelona to register a collective mark BARCELONA. Using of the mark will be made according to explicit rules. The city council will have the right to give permission for using the mark by individual companies under these rules. According to them this trade mark will only be used as a secondary or accessory sign, and only for goods or services related to the metropolitan area of Barcelona.
The mark can not be used in a manner to mislead consumers or for goods and services with poor quality.
Barcelona was the first city in Spain, which registered collective mark and fully control its use.
This interesting approach of the municipal council is a good solution given the high goodwill associated with the city. Some part of that reputation is undoubtedly generated by the football club, which is one of the most popular sports clubs in the world.