понеделник, 2 юли 2012 г.

Пекинският договор за защита на аудиовизуалните изпълнения е подписан - The Beijing Treaty on Audiovisual Performances is Concluded

WIPO обяви официално подписването на Договорът от Пекин за защита на аудиовизуалните изпълнения.
Това стана факт след провеждането на дипломатическата конференция в столицата на Китай организирана под егидата на WIPO в която взеха участие представители на всички държави членки на организацията.
Договорът е резултат на над десет годишни преговори между държавите. Неговата цел е да се унифицира на международно равнище защитата на правата на изпълнителите в аудиовизуалните произведения.
Основният спорен момент в този договор беше така нареченият трансфер на права между изпълнителите и продуцентите. След редица преговори държавите се обединиха около възможността този трансфер да става по избор на всяка държава или дирекно след като изпълнителят е дал съгласието си неговото изпълнение да бъде записано или чрез подписване на изрично споразумение между него и продуцента.
Отзивите от подписването на този Договор са изключително положителни, тъй като той дава международна основа за защита правата на артистите.
Повече информация може да откриете тук и тук.
Текстът на договора може да откриете тук.
English version

WIPO officially announced the signing of The Beijing Treaty on Audiovisual Performances .
This happened after the diplomatic conference in the capital of China, organized under the auspices of WIPO, which was attended by representatives of all member states.
The Treaty is the result of over ten years of negotiations between countries. Its purpose is to unify internationally the rights of performers in audiovisual works.
The main controversial point in this contract was the so-called transfer of rights between performers and producers. After many negotiations the Member agreed the possibility that transfer to be by choice of each country. There are two possibilities - direct transfer after the fact that performer  has consented his performance  to be recorded or other possibility by written contract between him and the producer.
The response of signing of this agreement was extremely positive because it gives a basis for international protection of the rights of artists.
More information can be found here and here.
The text of the agreement can be found here.