сряда, 11 юли 2012 г.

Най-добрите IP представители за марки в Швейцария - The best IP representatives for trademarks in Switzerland

Marques Class 46 публикува данни за най-добрите IP кантори за търговски марки в Швейцария. Класацията е направена според броя на подадените заявки за търговски марки през 2011. Данните са както следва:
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 published data regarding the best IP trade mark representatives in Switzerland. The ranking is based on the number of applications filed by them for trademark in 2011. The data are as follows:

More information can be found here.