четвъртък, 5 юли 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Калифорнийски съд забрани продажбите на Samsung Galaxy Tab 10.1 в САЩ. За повече информация тук

2.  Съвместно притежаване на марка в Полша. За повече информация тук. 

3.  Обратното изкупуване на акции на AOL е възможно поради патентна сделка на стойност $1 милиард. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Californian Court bans sales of Samsung Galaxy Tab 10.1 in the U.S.. For more information here.

2. Co-ownership of a trademark in Poland. For more information here.

3. The redemption of shares of AOL is possible because of patent deal worth $ 1 billion. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.