вторник, 31 юли 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Лоши новини за троловете в областта на авторското право. За повече информация тук. 

2.  Samsung v. Apple – „патентните игри да започнат сега“. За повече информация тук. 

3. Инспекторатът по авторско право при Министерството на културата извърши 357 проверки. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Bad news for trolls in the area of copyright. For more information here.

2. Samsung v. Apple - "lets patent games start now." For more information here.

3. The Inspectorate of copyright in the Ministry of Culture carried out 357 inspections. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.