четвъртък, 12 юли 2012 г.

Засилване на митническата защита на интелектуалната собственост в Европа - Strengthening the customs protection of intellectual property in Europe

Новина от Европейския парламент:
 
Пиратството и фалшифицирането на стоки причиняват на европейските предприятия щети за 250 млрд. евро годишно. Някои от фалшивите стоки са заплаха за здравето и сигурността на потребителите. Спирането на вноса на такива продукти в ЕС е един от начините за борба с проблема. На 2 юли депутатите ще разгледат предложение за регламент, който предоставя правни инструменти на митническите власти за ефективната защита на правата на интелектуална собственост.

Предложението на Европейската комисия цели да измени настоящото законодателство, като регламентира процедурите, които ще позволят на митническите органи да предотвратяват движението на фалшифицирани стоки. Документът не засяга дефинирането на нарушенията на интелектуалната собственост. Сред предлаганите мерки са разширяването на обхвата на регламента до такива видове нарушения като паралелната търговия (без одобрението на титуляря на правата), както и въвеждането на специална процедура за унищожаването на фалшифицирани или пиратски стоки, съдържащи се в малки пощенски пратки (обикновено стоки, закупувани онлайн и изпращани по пощата).

Докладът на Европейския парламент, подготвен от Jürgen Creutzmann (АЛДЕ, Германия) и одобрен от комисията по вътрешен пазар, е като цяло настроен положително към предложението на Комисията, но прави определени изменения. Текстът предлага дефиниция на понятието "малка пратка" и дава възможност на потребителя да бъде изслушан, преди стоките да бъдат унищожени.

Освен това докладът обръща специално внимание на притесненията, че мерките биха могли да затруднят законната търговия с генерични лекарства между страни, които не са членки на ЕС. В тази връзка г-н Creutzmann посочва, че лекарства  в режим на транзит могат да бъдат класифицирани като нарушаващи защитените в ЕС права на интелектуална собственост, само ако може да се установи, че те са предназначени за продажба в ЕС.

В изложението на мотивите към доклада си г-н Creutzmann обяснява значението на регламента така: "Митническите органи са в сравнително добра позиция за ефективно прилагане на правата на интелектуална собственост по външните граници на ЕС, преди стоките да навлязат на вътрешния пазар. Когато обаче стоките се разпространят в различните държави членки, става много по-трудно и скъпо те да се проследят и да се образува производство."

English version

News from European parlament:

Pirated and counterfeit products cost European businesses €250 billion a year and some pose a risk to health and safety. One way to protect EU markets and consumers is to prevent them from entering the EU and customs authorities are best placed to do that. On Monday 2 July MEPs discussed a report by German Liberal Jürgen Creutzmann on how to strengthen customs enforcement of intellectual property rights.

"Large parts of the economic growth and jobs in the EU depend on the effective enforcement of intellectual property rights...customs authorities are in a comparatively good position to enforce" them, Creutzmann says.
The new rules would set down procedures enabling customs authorities to stop suspected goods, but deciding what infringes intellectual property rules would continue to be defined by EU and national legislation.
The Commission proposal extends the scope of the rules to include illegal parallel trade (trade in goods not approved by the rights holder through unapproved channels) and lookalike trade marks.
It also proposes that people receiving small postal consignments of counterfeit goods would be given the option of agreeing to their destruction without having to pay the costs of storage and destruction. The EP report wants small consignments to be defined as less than 3 items, weighing less than 2 kilos and contained in one package. It also wants the customer to have a say before the goods are destroyed.
The EP report also expresses concern that the measures could hamper the legitimate trade in generic drugs between non-EU countries and stresses that intellectual property legislation applies only to goods being delivered in the EU and not to goods transiting through Europe.
It also calls for a Commission analysis of the effectiveness of current customs measures aimed at combating trade in falsified medicines.