петък, 31 август 2012 г.

Декларация на Грузия съобразно Хагската спогодба - Declaration of Georgia under the Hague Agreement

WIPO информира, че съобразно член 17(3)(c) от Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, Грузия е декларирала, че максималния срок на защита на дизайни на нейна територия е 25 години.
Повече информация може на намерите тук.

English version

WIPO informed that pursuant to Article 17 (3) (c) of the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, Georgia has declared that the maximum period of protection of designs on its territory is 25 years.
More information can be found here.