вторник, 7 август 2012 г.

Хърватска се присъедини към EuroClass версия 2 - Croatia joins EuroClass version 2

OHIM анонсира за присъединяването на Хърватска към версия 2 на  EuroClass, база данни за улесняване класифицирането на стоките и услугите при заявка на търговски марки.
Държавите които участват в базата данни вече са 27.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has announced the accession of Croatia to version 2 of EuroClass, a database which facilitates the classification of goods and services regarding applications of trademarks. 
Member States participating in the database are now 27. 
More information can be found here.