вторник, 14 август 2012 г.

"Осиротелите" произведения - скритото културно богатство на Европа - Finding a good home for orphan works online


Повечето политически групи в Европейския парламент подкрепят постигнатото през юни неофициално споразумение със Съвета относно директива, която ще направи по-лесно предоставянето на достъп в Интернет до филми, романи и стихове, ако държателите на правата за тях не могат да бъде открити. Това стана ясно от дебат по темата за "осиротелите" произведения на изкуството в комисията по правни въпроси на 10 юли.
Предлаганата директива цели да облекчи дигитализирането и използването от страна на публични институции като библиотеки, музеи и обществени радиотелевизионни канали на произведения на изкуството, в случай че държателите на правата за тях не могат да бъдат открити. Текстът определя ясни правила за дефинирането на "осиротели" произведения - необходимо е да се проведе "щателно издирване по добросъвестен начин", което отговаря на определени критерии, и само ако идентичността или местоположението на държателя на правата не могат да бъдат установени, то се счита за "осиротяло". Освен това се урежда и въпросът за последващо предявяване на правата от техните държатели и за евентуални компенсации за използването на произведения, считани за "осиротели", като се защитават и интересите на институциите, които са ги направили обществено достояние.   
Г-жа Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (С&Д, Полша), докладчик по темата, обяснява така значението на директивата: "Това е един ясен законодателен акт, който дава правна сигурност на обществените институции, така че те да не се боят при използването на "осиротели произведения". Обществените институции съхраняват скрити такива творби, тъй като се опасяват, че ако ги направят обществено достояние без съгласието на държателите на правата, те могат да бъдат съдени и да понесат загуби от милиони евро. За тях това е твърде рисковано. Делът на тези творби в общата колекция достига понякога до 70% и опасността е те просто да бъдат забравени." По време на заседанието на комисията по правни въпроси на 10 юли депутати от почти всички политически групи изразиха подкрепа за достигнатото споразумение със Съвета. Изключение направиха представителите на групата на Зелените. Г-н Christian Engström (Швеция) заяви: "Така подготвено, предложението няма да помогне за осигуряването на достъп до общото европейско културно наследство... в момента то просто не е от полза".
Парламентът се очаква да гласува по текста на директивата по време на пленарното заседание през септември, а след това официална позиция ще трябва да заеме и Съветът. 
English version
News from European Parliament:
“Orphan works” has little to do with parentless children such as Oliver Twist but everything with copyrighted works of art such as films, novels and photos whose rights holder cannot be found. The Parliament and the Council concluded in June an informal deal to make these materials available online for non-profit purposes. On 10 July the EP's legal affairs committee discussed the deal, which could help make Europe's cultural heritage more widely available.
The European Commission has proposed a directive aimed at making it easier for public institutions such as libraries, museums and public broadcasters to search and use the work of artists that cannot be found. It also defines what can and cannot be considered orphan works. Right holders would be able to end the orphan status of their works and claim for their  use, but at the same time public institutions would be protected from the risk of paying large sums.
The plans were welcomed by Polish Social-Democrat Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, whose report  on the draft proposal was adopted by the legal affairs committee in March. She praised its potential benefits: "This is clear legislation which gives public institutions legal certainty so they are not afraid of using orphan works. Public institutions are keeping all these works hidden as they are afraid that making them available without the consent of the rights holder could leave them facing trial and potentially millions of euros to pay so it is too risky. Those works sometimes make up to 70% of an institution's whole collection and they are at risk of being simply forgotten about."
The proposed deal on the directive was supported by speakers from all political groups during the legal affairs committee meeting on 10 July. However, Christian Engström, of the Swedish Pirate Party, commented:  “This is not going to help to make the European common cultural heritage available the way it is drafted so I would urge everyone to reconsider because at the moment it simply isn't useful.”
MEPs are expected to vote on the proposed legislation during plenary on 12 September 2012. It will then still have to be approved by the Council as well.